Романа Костомарова отключили от аппарата ЭКМО :: Фигурное катание :: РБК Спорт - Строим Дом